Používame súbory cookie, aby nám pomohli vylepšiť naše webové stránky.

Prezeraním našich stránok s ich používaním súhlasíte. Ďalšie informácie

Mondial Assistance

Hľadať

How can we help?*

How can we help?

Informácie o očkovaní

Každá vakcína chráni organizmus pred určitým ochorením, vyvolaným infekciou (bakteriálnou alebo vírusovou). Očkovanie je spôsob, ako ochrániť seba aj ostatných pred možným ochorením.

Očkovanie má trojaký účel:

 • chráni jednotlivca pred závažnými a niekedy aj smrteľnými ochoreniami
 • zachováva kolektívne zdravie (zabraňuje vzniku epidémií už v zárodku)
 • pomáha eliminovať výskyt ochorenia (napr.: kiahne).

Existujú dva typy vakcín: inaktivované vakcíny, ktoré obsahujú mŕtve zárodky alebo časti neaktívnych baktérií, ktoré pre Vás nebudú predstavovať žiadne riziko (napríklad záškrtu, tetanu, detskej obrny, pneumokokov, hepatitídy A a B, tífusu, chrípky, dávivého kašľa, besnoty, meningokoka).

Na druhej strane, niektoré vakcíny obsahujú živé baktérie, ktoré sú neškodné. Sú to napríklad vakcíny proti osýpkam, mumpsu, BCG (tuberkulóze), rubeole, žltej zimnici. Tie sa v niektorých situáciách neodporúčajú.

Všetky potrebné očkovania môžete získať od svojho lekára

Existujú tri výnimky z tohto pravidla: žltá zimnica, japonská encefalitída a cholera. Tieto vakcíny sa môžu podávať iba v akreditovaných očkovacích centrách.

Očkovanie môže niekedy vyvolať menšie, neškodné reakcie. Sčervenanie, bolesť, reakciu v mieste vpichu vakcíny, ale možné sú aj horúčky. Miestna infekcia alebo kŕče sa vyskytujú vzácne. Niekedy môže očkovanie vyvolať bolesti kĺbov, kožné vyrážky a bolesti hlavy.

Tieto drobné nepríjemnosti sú neporovnateľné so závažnosťou ochorení, ktoré by mohli nastať v prípade, že by ste očkovaní neboli.

Vážnejšie reakcie v dôsledku očkovania sú síce možné, ale veľmi vzácne. Závažné infekcie, alergické šoky a ochrnutie boli zaznamenané len v ojedinelých prípadoch. Tieto výskyty nemajú vplyv na absolútnu nevyhnutnosť príslušného zaočkovania pred cestou, skôr naznačujú, že niektorí ľudia by mali prijať preventívne opatrenia.

Preto je pri očkovaní vakcínou veľmi dôležité dodržiavať určité pravidlá . Očkovať je možné v prípade, ak máte rýmu alebo horúčku. V prípade niektorých vážnejších infekcií sa však očkovanie bude musieť odložiť dovtedy, kým sa nebudete cítiť lepšie (v niektorých prípadoch môže dôjsť k úplnej zmene plánov na dovolenku). V tehotenstve je lepšie sa priamo obrátiť na lekára a spýtať sa ho na možné riziká.

Ak používate lieky proti zrážanlivosti krvi, trpíte oslabením imunity či progresívnym neurologickým ochorením, alebo ak máte sklony k silným alergickým reakciám, môže Vám lekár dobre poradiť niektoré preventívne opatrenia, alebo Vám niektoré druhy očkovania dokonca zakázať.

Ešte pred Vaším odchodom by Vám mal lekár vystaviť potvrdenie, z akého dôvodu Vás nebolo možné očkovať.

Je dôležité pamätať na odporúčané očkovacie obdobie podľa očkovacieho kalendára, ktorý môžete získať od svojho praktického lekára. Choďte k svojmu lekárovi na prehliadky pravidelne, aby mohol Váš očkovací preukaz aktualizovať.
Okrem toho, že cestujúci sú vystavení takmer všetkým rizikám infekcie, ktoré existujú v ich domovskej krajine, sú vystavení aj rizikám špecifickým pre oblasti, do ktorých cestujú.
Tvorba cestovného plánu je vhodnou príležitosťou zistiť, aké máte Vy a vaše deti očkovanie a hneď sa dohodnúť s lekárom na preočkovaní. Možno bude potrebné ešte ďalšie očkovanie.
K lekárovi sa objednajte s dostatočným predstihom (najmenej dva mesiace pred nástupom na cestu), pretože väčšina očkovaní začína byť účinná až o niekoľko týždňov po ich aplikácii a niektoré vyžadujú opakovanú aplikáciu vakcíny.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotníkom v mieste Vášho bydliska, aké očkovanie ste povinní pred cestou podstúpiť. Požiadavky na povinné očkovanie sa môžu mierne líšiť v závislosti od toho, kde žijete a kam cestujete.


Jednotlivé druhy očkovania, či už povinné, alebo "odporúčané", treba prebrať s lekárom jednotlivo.

 • Žltá zimnica: Bez ohľadu na to, či je alebo nie je povinné, toto očkovanie sa odporúča všetkým, ktorí plánujú navštéviť západnú a strednú Afriku alebo oblasť Amazónie.
 • Detská obrna: Poraďte sa so svojím lekárom o ochrane proti obrne. V mnohých štátoch sa odporúča očkovanie každých 10 rokov.
 • Tetanus: Poraďte sa so svojím lekárom. Vakcíny proti tetanu sa často odporúčajú každých 10 rokov a sú nevyhnutné aj pre tých, ktorí necestujú.
 • Záškrt: Poraďte sa so svojím lekárom. Väčšina vakcín sa podáva opakovane každých 10 rokov.
 • Hepatitída (žltačka) A: toto očkovanie sa odporúča deťom starším ako jeden rok a dospelým do 50 rokov, ktorí cestujú do rozvojových krajín. Pre dospelých nad 50 rokov je vhodné pred očkovaním urobiť testy krvi a imunitného systému.
 • Hepatitída (žltačka) B: odporúča sa všetkým, ktorí pracujú v zdravotníctve a tým, ktorí musia tráviť dlhší čas v rozvojových krajinách.
 • Brušný týfus: odporúča sa všetkým, ktorí sa chystajú stráviť dlhší čas v oblastiach s vysokým výskytom ochorenia (indický vidiek, Afrika, Latinská Amerika) a cudzincom, ktorí pochádzajú z týchto štátov alebo oblastí, kde boli navštíviť príbuzných.
 • Meningitídy: A + C + Y + W135 vakcína sa odporúča všetkým, ktorí plánujú dlhší pobyt v rizikových oblastiach (púť do Mekky, Burkina Faso, Niger). Existujú aj špecifické vakcíny + C a anti-C.
 • Japonská encefalitída: odporúča sa všetkým, ktorí sa chystajú cestovať dlhšie ako štyri týždne po vidieku v Ázii počas epidemického obdobia .
 • Kliešťová encefalitída: odporúča sa všetkým, ktorí cestujú do štátov strednej a východnej Európy a Eurázie počas vysoko rizikového obdobia (apríl - október).
 • Besnota: táto vakcína sa odporúča všetkým peším turistom a tým, ktorí sú v rámci výkonu svojho povolania vystavení riziku nákazy.
 • Nutnosť očkovania proti cholere sa posudzuje individuálne konzultáciou s akreditovaným centrom pre choleru.